ဗီဒီယို

The following is an introduction to our video of Tinheo, if you want to know more, contact us.
Tinheo စက်ရုံမှာ အနှစ် ၂၀၊
Tinheo စက်ရုပ်ပရောဂျက်အချို့ကို မျှဝေပါ။
Tinheo CNC Machining Center
ဖုန်စုပ်စက် (Silicon Molding) နည်းပညာ